Tähtvere Selts nähtavaks ja kõlavaks

2019. aastal viisime läbi kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) poolt rahastatud projekti „Tähtvere Selts nähtavaks ja kõlavaks”, mille raames soetas selts endale järgmised vahendid: akutoitel helivõimendussüsteem (Roadman 102 Slave Bundle, 1 komplekt) ja 3x3m pop-up telk Tähtvere Seltsi siltidega. Kokkuleppel Tähtvere Seltsi juhatusega on võimalik kogukonnaürituste läbiviimiseks rentida nii akutoitel helivõimendussüsteemi kui pop-up telki. Täpsed renditingimused lepitakse kokku enne rentimist sõlmitavas lepingus.

Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist (KOP).