MTÜ Tähtvere Seltsi üldkoosolek toimub kolmapäeval, 17. juunil kl 18 Miina Härma Gümnaasiumi (Tõnissoni 3) aulas, järgides viiruse levikut tõkestavaid reegleid.  Videosilla abil osalemise võimaluste kohta anname teada lähiajal.
Päevakord
  1. Majandusaastaaruande 2019 tutvustamine ja vastuvõtmine
  2. Juhatus annab ülevaate tehtud tegevustest
  3. Juhatusse kandideerijate tutvustus
  4. Uue juhatuse valimine
  5. Jooksvad teemad
Kohapeal on võimalik tasuda liikmemaksu ning astuda liikmeks.

Tule meile seltsi!
Tähtvere Selts ootab oma juhatusse uusi ja värskeid ideid ning kutsub kogukonna elavdamise osas kaasa rääkima. Juhatuse liikmeks kandideerijail palume saata oma kandidatuur koos lühitutvustuse ja ideedega e-mailile tahtvereselts@gmail.com hiljemalt 15.juuniks 2020.

Kui Sul ei õnnestu üldkoosolekul osaleda, palun esita hiljemalt 17. juuniks kl 12 allkirjastatud volitus mõne teise liikme nimele. Digitaalselt allkirjastatud volitus saata e-mailile tahtvereselts@gmail.com. Paberkandjal volitused tuua kohvikusse Mandel (Veski 5a).

Heade soovidega,
Tähtvere Seltsi juhatus